SK | HU | CZ

Xylo Energy s.r.o.

Kombinovaná výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie z bioplynu pyrolýzou a termochemickým splynovaním technológiou XYLOGAS.

 

Spoločnosť XYLO ENERGY s. r. o. je založená na myšlienke výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pyrolýznym procesom a termochemickým splynovaním, pri ktorom vzniká bioplyn určený na energetické využitie. Podstatou je kombinovaná výroba, pri ktorej v rámci  technologického procesu, súčasne prebieha výroba elektriny mechanickej energie a tepla. Elektrickou energiou sa má prioritne napájať verejná sieť, termickou energiou sa plánuje napájať diaľkové vykurovanie. Na dosiahnutie týchto cieľov bolo splyňovanie dreva vo forme drevného odpadu a štiepky, zvolené ako optimálna technológia na výrobu.

Samotná činnosť spoločnosti XYLO ENERGY s. r. o. pozostáva z dvoch hlavných oblastí. Z činnosti spojenej s výrobou elektrickej energie a druhou činnosťou je tepelné hospodárstvo na zabezpečenie vykurovania priemyselnej zóny v danej lokalite, a využitie tepelnej energie pri procese sušenia a poskytovaní služieb pre poľnohospodárske subjekty. Vedľajší produkt je drevné uhlie vhodné na výrobu brikiet. Tento produkt   dodávame pre výrobcov v tejto oblasti, resp. ako prírodné hnojivo.XYLO ENERGY s.r.o.
 
Hviezdoslavova 14
Moldava nad Bodvou
Slovakia
 
 
tel.: +421 905 619814
fax: +421 55 4898064
xyloenergy@xyloenergy.sk

www.xylogas.com